Psychosociale ondersteuning

  • -

Psychosociale ondersteuning

Ervaar jij of je werknemer:
• psychische problemen die werk en/of privé erg beïnvloeden?
• Moeheid, blokkades om bepaalde dingen op te pakken?
• Dat je slachtoffer van jouw situatie bent?

Door de inzet van deze psychosociale ondersteuning wordt er gewerkt om belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen. Op deze manier kunnen er weer positieve stappen genomen kunnen worden naar de toekomst toe. Als je psychosociale ondersteuning in een preventief stadium inzet kan worden voorkomen dat problemen zo groot worden dat men langdurig ziek uitvalt.

Tijdens intensieve individuele sessies wordt wekelijks gewerkt aan zelfinzicht, in eigen drijfveren en patronen die vanuit het verleden zijn gegroeid. Er wordt gewerkt aan inzicht in het gedrag dat tot uitval of verlies van werk heeft geleid. Bewustwording op het gebied van zowel positief als minder sterke persoonskenmerken van kennis, gedrag en vaardigheden worden vergroot, zodat men hierin een verandering kan inzetten. Op deze manier wordt gewerkt aan inzicht in andere mogelijkheden en kansen op het gebied van werk en/of privéleven.

Door middel van verkrijgen van nieuwe inzichten, wordt er gecoacht bij het aanleren van communicatievaardigheden, grenzen stellen, en het maken van beroepskeuzes en-of andere levensbeslissingen.

Ik werk samen met een professionele coach, Loura van Goch die gespecialiseerd is in burnout begeleiding en psychosociale ondersteuning.