Preventief verzuim

 • -

Preventief verzuim

Aandacht voor preventief verzuim door Wel in Vorm advies voorkomt hogere ziekteverzuim kosten. Heeft u medewerkers waarbij fysieke klachten invloed hebben op de werkprestaties en ziekteverzuim? Heeft u medewerkers waarvan privéproblematiek invloed heeft op hun werkprestaties en ziekteverzuim? Of heeft uw medewerker extra begeleiding nodig binnen uw organisatie?

Preventief verzuim levert winst

Aandacht besteden aan verzuim, levert u als werkgever winst op. Dit uit zich in:

 • Een veiliger, gezonder en plezieriger werkomgeving voor alle medewerkers.
 • Minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid, dus lagere kosten.
 • Minder productieverlies en een betere planning van het werk.
 • Een constante, hogere kwaliteit.
 • Gemotiveerd personeel en beter imago als werkgever op de arbeidsmarkt.
 • Door preventief verzuim ontstaan betere werkprestaties.
 • Preventief verzuim zorgt voor een betere concurrentiepositie.
 • Door goed personeelsbeleid bent u een aantrekkelijke werkgever.
 • Minder verloop van goed personeel.
 • Minder geld nodig voor werving en opleiding van nieuwe medewerkers.
 • Medewerker voelt zich serieus genomen.
 • Imagoverbetering bij overheid, klanten en aandeelhouders.

Kortom, het voorkomen van verzuim levert u lagere kosten, hogere productiviteit, betere arbeidsmotivatie en dus winst.

Verzuim voorkomen kan door combinatie van factoren

Ik begeleid u als werkgever in het traject van preventief verzuim door een combinatie van verschillende behandelingen. De kracht zit in de combinatie:

  • Stoelmassage zorgt voor bewustwording in (werk)houding.
  • Werkplekonderzoek en – aanpassing zorgt voor een bewustwording en ontspanning in werkhouding.
  • Individuele coaching. Hierbij kijk ik naar de bijdrage van het karakter van de medewerker op de klachten.

Individueel leefstijladvies!

 • Verbeteren van de kwaliteit en energie in het leven en werk van de medewerker.
 • Dit is mogelijk door een individueel leefstijladvies. Heeft u bijvoorbeeld medewerkers die overgewicht hebben, diabetes, ongezonde leefstijl en wilt u hen ondersteunen? Met een individueel leefstijladvies draagt u bij aan de gezondheid van de medewerker en daarmee komt dit ook ten goede voor uw organisatie. Het voorkomen dat de medewerker uitvalt door leefstijl. Denk hierbij aan leefstijl aan te passen door een gezond voedingspatroon aan te passen.

  Wilt u meer informatie over preventief verzuim in uw organisatie. Neem dan contact met mij op.