Mediation

  • -

Mediation

Mediation is een vorm van professionele bemiddeling tussen partijen onder begeleiding van de mediator. Deze acteert als een neutrale derde en spreekt geen oordeel uit over het conflict. De mediator draagt zorg voor de procesbegeleiding en helpt om de communicatie tussen de partijen te herstellen. Begeleiding van partijen is erop gericht om hun focus te richten op de toekomst. Door een sfeer te creëren waarbinnen voor de partijen ruimte ontstaat om op zoek te gaan naar diverse, creatieve of verrassende oplossingen, voordat de stap wordt gemaakt naar de onderhandelingen over de uiteindelijke oplossing. Als mediator ondersteun ik het proces op deze manier om partijen samen te laten zoeken naar verantwoorde oplossingen voor het geschil die voor alle partijen acceptabel en duurzaam zijn.

Mediation bij arbeidsconflict

Van alle mensen die zich ziek melden, doet ruim 25% dat vanwege een arbeidsconflict op het werk. Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer werkgevers en werknemers kiezen daarom voor mediation als een effectieve manier om tot een oplossing te komen.

Exit mediation

Het kan ook zo zijn dat partijen na een aantal gesprekken tot de conclusie komen dat het geen zin heeft om samen verder te gaan. De mediator helpt dan bij de besprekingen over de voorwaarden waarop partijen uit elkaar gaan. Op die manier wordt er een vaststellingsovereenkomst opgesteld die beide partijen kunnen ondertekenen.

Zo ga je als werkgever en werknemer op een nette manier uit elkaar, zonder dat de kantonrechter er ook maar aan te pas komt

Overige mediation

Mediation kan ook voor een oplossing zorgen bij andere spanningen binnen tussen werknemers onderling van een afdeling of binnen elke andere relatievorm. Mediation is geen relatietherapie.

Gemiddeld vinden er 4-6 gesprekken plaats voor een constructieve oplossing.