Casemanagement

  • -

Casemanagement

Gedurende arbeidsongeschiktheid en verzuim wordt casemanagement steeds belangrijker. De casemanager begeleidt het ziekteproces tussen werkgever, werknemer en bijvoorbeeld formele instanties als het UWV. Een casemanager is tegenwoordig in dit proces verplicht.Indien dit gewenst is voert de casemanager gesprekken met het UWV of andere instellingen. Een casemanager wordt aangewezen door de werkgever.

Naast begeleiding van een zieke werknemer is een casemanager is het eerste aanspreekpunt bij tijdens het ziekteproces. Er vindt verslaglegging in een dossier plaats. Het gehele wettelijke proces wordt hierin nauwgezet gevolgd. (plan van aanpak).

De doelstelling is om in dit proces WIA te voorkomen worden of tijdig een 2e spoor traject in te zetten of andere instrumenten zoals bijvoorbeeld burnoutbegeleding. Een tweede spoor traject wordt verplicht als duidelijk is dat een werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen andere interne mogelijkheden zijn. Zeker te adviseren is dit voor dat het eerste ziekte jaar eindigt dit in te zetten.

Als u besluit casemanagement uit te besteden is het voordeel dat wet- en regelgeving nauwgezet gevolgd wordt om WIA te voorkomen en te voldoen aan de eisen van o.a. het UWV. Als er geen casemanagement is, kan het UWV de re-integratie toetsen, is dit niet compleet dan wordt de casemanager hierop aangesproken. Het UWV kan het re-integratie verslag inhoudelijk toetsen. De casemanager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is hier heel streng in. Om ervoor te zorgen dat u altijd tijdig geïnformeerd wordt over de te nemen stappen als werkgever, kunt u bij ons ook casemanagement inschakelen. Wij doen dit in overleg met onze eigen team van deskundigen.