Re-integratie 2e spoor

  • -

Re-integratie 2e spoor

Vanuit een jarenlange ervaring en deskundigheid in het bedrijfsleven op het gebied van Coaching en Personeel & Organisatie en re-integratie bied ik  bedrijven concreet oplossingen aan op het vlak van (preventieve) verzuimbegeleiding.

Het 2e spoor traject is mijn deskundigheid en vanuit ruime ervaring ondersteun ik bedrijven voor het op een juiste manier begeleiden van werknemers die langdurig verzuimen en waarvoor een tweede spoor traject ingezet moet worden.

Re-integratie van werknemers die langdurig verzuimen is een verantwoordelijkheid van de werkgever. De overheid verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat arbeidskansen van werknemers benut worden. Dit is geen eenvoudige opgave door alle wetgeving en partijen die in dit proces betrokken zijn zoals Arbodienst, Arboarts en het  UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) .

Voor werknemers met meerdere beperkingen zowel fysiek als psychisch, kan ik diverse diensten inzetten voor een succesvol re-integratie traject. Denk hierbij aan de inzet van burn-out begeleiding of psychosociale ondersteuning en samenwerking met een gekwalificeerde arbodienst.

Tijdens het traject

Tijdens het 2e spoor traject komt er veel voor de werkgever maar ook voor de werknemer op je af. Wordt een traject te laat ingezet of niet, dan riskeert u een loonsanctie vanuit het UWV. Werkt een werknemer niet mee dan heeft dit ook consequenties. Ik adviseer bij alle vragen tijdens het tweede spoor traject en blijf hierin deskundig en professioneel voor alle partijen. Informatie, advies, vertrouwen zijn kernbegrippen om dit proces te laten slagen.

Daarnaast werk ik samen met andere deskundige partijen indien dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een deskundigheidsonderzoek, oordeel arbo-arts of mogelijke loopbaanonderzoeken. In sommige gevallen kan ook scholing plaatsvinden met een baangarantie.

Iedere werknemer is anders dus is het noodzakelijk ook te kijken naar wat bij elke werknemer individueel van toepassing is.

Ik bied een

compleet re-integratie traject inclusief intake, opstellen trajectplan, trajectbegeleiding, plaatsing en nazorg. Tussentijds ontvangt u de nodige rapportages en overzichten ten behoeve van het UWV.

Daarnaast is alles ondergebracht in een vaste trajectprijs. Scholing is hierbij niet inclusief, maar veelal wel fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie of een prijsopgave kunt u contact opnemen met mij.