Wel in vorm Zakelijk

Wel in Vorm Zakelijk richt zich op diverse organisaties in midden en klein bedrijf of grotere bedrijven. Binnen elke organisatie is ziekteverzuim en re-integratie van medewerkers een aandachtspunt. De verantwoordelijkheid ligt steeds meer bij de werkgever om de werknemer in het verzuim goed te begeleiden.

Ziekteverzuim is een grote kostenpost voor werkgevers. Om dit te voorkomen is het belangrijk aandacht te schenken aan preventief verzuim. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Bij uitval van medewerkers bied Wel in Vorm zakelijk tal van mogelijkheden om werkgevers te ontlasten en medewerkers sneller weer optimaal deel te laten nemen aan het arbeidsproces.Wist u dat?

  • Eén op de vier beeldscherm medewerkers  klachten heeft aan nek, schouders en armen en gemiddeld 675000  werknemers met deze klachten naar de huisarts gaan.
  • Hoofdpijnklachten 4,6 miljoen verzuimdagen per jaar veroorzaken. En de kosten hiervan 1 tot 2 miljard euro per jaar bedragen!
  • Een zieke medewerker gemiddeld 200-300 euro per dag kost?
  • Werknemers in scheiding, eerder verzuimen
  • Ingrijpen voordat werknemers ziek zijn, voorkomt dat zij langdurig uitvallen ( tijdig signaleren en erkennen -> juiste ondersteuning bieden)
  • beter in je vel zitten, leidt tot beter functioneren.
  • Tevreden werknemers zorgen voor hogere productie en minder verzuimen.

Dat u door de inzet van Wel in Vorm zakelijk, ook uw organisatie intern kunt verbeteren!!

Casemanagement

Werkplekonderzoek

Loopbaanbegeleinding

Bewuster communiceren 


Leave a Reply